Ученици

50 000 ученици в програмата „Заедно в изкуствата и спорта“

Близо 50 000 ученици от общински, държавни и частни училища се включват в новата национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Създадени са 1 917 групи за занимания по изкуство в 1002 училища и 1 897 отбора за колективен спорт в 990 училища, съобщи МОН.

Официалният старт на заниманията бе даден в шест области – Благоевград, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Монтана и София. Заедно с учениците бяха спортни легенди и звезди от сцените и екрана, представители на МОН, на РУО и на местните власти, както и много родители. Целта на програмата е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства. Училищата получават средства за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на учениците, спортни уреди и пособия и др., както и за възнаграждения на привлечени треньори и професионалисти в областта на музикалното, танцовото и театралното изкуство.

Източник: МОН