Училища

5 училищни лаборатории за иновации започват работа

Училищни лаборатории за иновации ще бъдат създадени в пет училища в различни населени места в България.

Това са 108 Средно училище „Никола Беловеждов“ в София, Основно училище „Петко Рачов Славейков“ във Варна, Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев, Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ в Стара Загора и Обединено училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит. Всички те имат успешен опит в реализиране на иновации.

Всяка от петте лаборатории ще е с различно тематично направление – „Предприемачество и финансова грамотност“, „Екология и зелена енергия“, „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“, „Позитивно образование и личностно развитие“ и „Образователна интеграция и гражданско образование“. Ще бъдат привлечени учители и директори и от други училища, които ще имат възможност да се запознават с процесите на въвеждане на иновации и да обменят опит. По този начин успешните проекти на дадено училище ще могат да се мултиплицират в повече образователни институции.

Целта е да се формират общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи и надградени иновативни модели

Училищните лаборатории за иновации  се създават по Национална програма „Иновации в действие“. Осигурените за целта средства са 150 000 лв. – по 30 000 лв. за всяко от петте училища.    

Източник: МОН