Ученици Училища

5 училища с план за борба с насилието

5 училища ще подложат на проучване и анализ проблемите на учениците с агресията и в края на тригодишния проект ще напишат план за преодоляването й.

Това ще се случи по съвместен проект на Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ за превенция на насилието е училище. Той ще включва няколко етапа.

Първата част от него включва дискусии с учениците от 8-и, 9-и и 10-и клас относно агресията, какво искат те, за да се намали. Част от учениците са коментирали, че искат повече занимания по интереси, които да включват работа с деца, които имат различни проблеми.

„Те искат да работят в миниобщности с деца с различни виждания и трудности, за да се опознават взаимно. Разбирайки другия, ти самият можеш да подходиш по -разумно към него“, обясни Сачева, която е участвала в част от дискусиите.

Следва кампания за набиране на средства за училищата. Деница Каменова и Даниела Колева от УНИЦЕФ споделиха, че е заложен стартов бюджет от 600 000 лв.

След това училищата ще бъдат подбрани с конкурс, като се търсят такива с различен профил – в голям град, в малък град, в различна общност. По този начин ще може да бъде обхваната ситуацията в цялата страна, обясниха от УНИЦЕФ. Те ще търсят школа, които са показали, че са припознали проблема и той е обсъден на педагогически съвет, започнали са да правят нещо или имат желанието да го направят. В продължение на двете години ще се води диалог относно какво наричаме успешен клас, добрите взаимоотношения, какво искаме да видим като правила в училище, кое поведение е допустимо. Ще се проведат и обучения на ръководството на училището и на учителите и помощния персонал на училището как да разпознават различните прояви на агресия и рисковите последствия с тях. Предвидено е във всяко училище да се прави анализ както в началото, така и в края на кампанията. От учителите също ще бъде търсена обратна връзка – какво са знаели преди това и какво са научили. Като индикатор за успех според УНИЦЕФ ще е увеличеният брой сигнали, тъй като според тях хората не сигнализират, защото не вярват на институциите

В края на кампанията ще бъде създаден наръчник, който използва оттук нататък, а не само в рамките на пилотните училища. Той ще съдържа различни примери как да включат децата и родителите, упражнения, инструменти, стъпки, ще дава насоки как се работи с проблемни деца, както и ще насочва учителите какви дейности се прилагат на ниво клас и ниво училище.

Източник: monitor.bg