Училища

5 училища в област Враца остават с незаети места за директори

Приключи конкурсът за директори на училища в област Враца. От общо 20 свободни места, 5 остават незаети, въпреки че общият брой на кандидатите е 38.

 

Петте места остават незаети, защото кандидатите не са постигнали минимума от 112 т. при максимално възможни 150.

 

Конкурсът включва оценка по документи, тест, събеседване и др.

 

Училищата, останали без директори са ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Добролево, ОУ “В. Левски” – Враца, ОУ “Хаджи Димитър” – Елисейна и ОУ “Н. Й. Вапцаров” – Селановци. Тези училища, до обявяването на нов конкурс, ще се управляват от временно изпълняващи длъжността директор.

 

Сред критериите, по които директорите са оценявани са: познаване на нормативната база, умение за формиране на цели и пътища за постигането им, планиране и организиране дейността, професионален изказ с умение за мотивиране и убеждаване и др.