Училища

5 млн.лв за ремонти на училища и детски градини

Правителството одобри изплащането на 5 197 761 лв. за строителство на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища.

Със средствата ще бъдат текущо финансирани проекти на 15 общини и на едно държавно училище – Професионалната техническа гимназия във Варна. На нея се предоставят 216 030 лева за реконструкция на учебна работилница.

1 943 063 лв. ще получи Община Перник за изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на Основното училище „Св. Иван Рилски“. На Столична община се осигуряват 65 350 лв. за изграждане на основно училище в квартал „Манастирски ливади-запад“. Община Ловеч ще получи 285 669 лв. за частично преустройство и пристрояване на Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф“.

Останалите средства са предназначени за изпълнението на проекти по построяване на нови и реконструкция на съществуващи детски градини в общините Бургас, Поморие, Гърмен, Велинград, Радомир, Русе, Червен бряг, Кайнарджа, Своге, Стара Загора и Търговище.

Финансирането се осъществява по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.

Източник: МОН