Мнения Ученици

49 хил. деца са върнати обратно в училище за последните 3 години

От 2017 г. наблюдаваме няколко причини, поради които отпадат деца от образователната система.

Най-съществената от тях е социално-икономическият статус на децата. Това са децата, които живеят в бедност или уязвима общност. Това каза Златка Димитрова, експерт от сдружение Образование България 2030, в предаването „Бизнес старт“.

Тя обясни, че учениците се връщат в образователната система чрез механизъм за координация и сътрудничество между различни институции. „Това представлява механизмът за обхват и задържане“, уточни Димитрова.

„За последните 3 години 49 хил. деца са върнати обратно в училище, като едва 6 хил. от тях са отпаднали повторно“.

Димитрова припомни, че предучилищното образование ще стане задължително за деца от 4-годишна възраст. Според нея това е стъпка напред с фокус за децата, които са в уязвими общности и майчиният им език не е български.

„Това ще позволи да се компенсират дефицити, които впоследствие биха били сериозни. Предучилищното образование има съществено значение за децата, чийто майчин език не е български“.

Тя смята, че е много важно бъдещите педагози да се обучат как да помагат на деца от уязвими групи и са в риск на отпадане.

Източник: bloombergtv.bg