Мнения

48 са одобрените бенефициенти по програма “Фонд за стипендии на ЕИП“

На церемонията по връчване на първите договори на бенефициенти по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство (ЕИП)“ стана ясно, че от общо 74 кандидати, одобрените бенефициенти по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ на програма BG09 са общо 48.

От тях един е докторант редовно обучение, а останалите са: 33 преподаватели, 8 изследователи и 6 административни служители от български висши училища и научни организации и едно норвежко висше училище.

Общо 23 от бенефициентите имат за цел осъществяване на научни изследвания в различни области на науката, други 23 бенефициенти – участие в обучения, краткосрочна преподавателска дейност и обмяна на опит, а двама  ще участват в краткосрочна преподавателска и изследователска дейност. За Норвегия заминават общо 29 бенефициенти, за Исландия – 15, а за Лихтенщайн – 6.

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ се изпълнява от 2013 г. до 2016 г. и се явява продължение на изпълнявания в предходната фаза на Финансовия механизъм успешен проект на МОН BG0057 „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, който приключи на 30 април 2012 г.