Ученици

46 млн. лв за “Студентски стипендии и награди“ в следващите три години

Днес заместник-министър Петя Eвтимова участва в пресконференция, на която бяха отчетени резултатите по втората фаза на проект „Студентски стипендии и награди“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предава пресцентърът на МОМН.

Бенефициент  по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Висше образование“. Партньори на министерството са 51 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.

Основната цел на проект „Студентски стипендии и награди“  е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите и гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование. Проектът насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. „Студентски стипендии и награди“ допълва и разширява действието на съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

Евтимова отчете, че досега са предоставени 18 милиона лева за академичната 2010/2011 година по проекта. Продължителността на настоящата фаза на „Студентски стипендии и награди“ е до 31 октомври 2012 г. Общата стойност на проекта е 46 625 816,32  лв.

Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2011/2012 г. стартира на 12 декември 2011 г. Заявления ще се подават до 15 януари 2012 г. Класирането ще бъде публикувано на 7 февруари 2012 г.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg.

В навечерието на Студентския празник – 8 декември – заместник-министър Евтимова обяви добрата новина, че Комитетът за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрил нови 46 милиона лева за студентски стипендии и награди за академичните 2012/2013 г. и 2013/2014 г.