Учители

4500 учители ще минат курсове за повишаване на квалификацията

Стратегията за учене през целия живот предвижда още 4500 учители да преминат през курсове за повишаване на квалификацията, информира „Монитор“.

Часове за ограмотяване ще има и за 16 600 възрастни, преждевременно напуснали класните стаи. В проекта „Нов шанс за успех“ се включват хора на над 16-годишна възраст без основно образование, които в продължение на няколко месеца се учат да четат и пишат.

Курсове по български език ще има и за 2132 деца, чийто майчин език не е български.