Учители

45 обучения очакват близо 5000 учители през тази година

За повишаване качеството на училищното образование ще бъдат проведени 45 обучения на 4900 лица, свързани с разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители.

Чрез мерките за насърчаване на деца с изявени дарби от държавните и общински училища 1130 деца и ученици ще получат едногодишни стипендии и еднократно подпомагане.

Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.