45 обучения очакват близо 5000 учители през тази година

45 обучения очакват близо 5000 учители през тази година

За повишаване качеството на училищното образование ще бъдат проведени 45 обучения на 4900 лица, свързани с разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители.

Чрез мерките за насърчаване на деца с изявени дарби от държавните и общински училища 1130 деца и ученици ще получат едногодишни стипендии и еднократно подпомагане.

Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.

Коментари във Facebook