Ученици

44-и международен епистоларен конкурс на ВПС за млади хора

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 44-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за млади хора на тема „Разкажете ни за света, в който искате да израснете“.

Темата е свързана с факта, че ООН подготвя програмата си за устойчиво развитие след 2015 година, която се основава на постигнатия значителен напредък по отношение на образованието, продължителността на живота, бедността, справедливостта, свободата, достойнството и мира.

Тазгодишният конкурс на ВПС дава възможност на младите хора да споделят техните надежди за света, в който живеем, както и възможни решения за проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена планетата.

Според конкурсните правила само деца на възраст до 15 годинимогат да  участват в международното състезание. То се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.

Всяка от детските творби трябва да отговаря на следните условия:

Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като:
– Съдържа  всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).
– Съдържа не по-малко от 800 думи.
– Стриктно се придържа към зададената тема.
– Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически или религиозни мнения.

Краен срок: 31 март 2015 г.

Още информация