Ученици

428 неприети в столичните гимназии

428 ученици от общо 3912 кандидат-гимназисти не са класирани на втория етап от приема след 7-ми клас в София.

315 от изчакващите трето класиране подали документи са от столицата, а 113 са от други градове в страната. Некласираните ученици ще трябва да изчакат до 20 юли, когато започва подаване на документите за участие в третия етап от класирането.

От класираните на втория етап 3484 ученици 1413 са се качили на по-предно желание. 1860 пък са изчакали напразно и остават в паралелката, в която са били приети на първия етап. Останалите 211 ученици са били част от 640-те, които не бяха класирани в гимназия миналата седмица. Всички 3484 класирани на втори етап ученици трябва да се запишат в школата, в които са приети, с оригиналните документи. Те могат да направят това в периода от 13.7.2018 г. до 17.7.2018 г. (без събота и неделя). Ако някои от приетите ученици не се запишат в срок, те губят мястото си и то ще бъде обявено като свободно за третия етап на 19.7.2018 г.

Некласираните и незаписаните ученици могат да участват в трето класиране.Това може да стане като подадат заявление в училищата-гнезда или по електронен път. Тогава те ще имат възможността да пренаредят желанията спрямо тези, които са подали на първо класиране, като посочват само паралелките, за които са обявени свободни места. Учениците могат да направят справка в кои училища паралелките не са запълнени, в сайта на съответното Регионално управление на образованието и в училищата-гнезда.

На второ класиране има разлики в паралелките, които са намират в дъното на класацията спрямо минималния бал на първо. Така в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с английски език в 132 СУ „Ваня Войнова“ има ученици приети с 30 точки (б.а. две тройки в свидетелството за основно образование), докато на първо класиране долната граница е била 141 точки. По същия начин е и паралелката с профил „Чужди езици“ с английски в 137 СУ „Ангел Кънчев“ имат приети с 30 точки, докато на първия етап минимумът е бил 151 точки. Наблюдава се и обратната зависимост – паралелки, в които минималният бал се е повишил. Една от тях е в 24 СУ „П. К. Яворов“ с профил „Предприемачески“. На този етап са влезли деца с минимум 180 точки, докато на първия долният праг е бил само 30 точки. В паралелките, които се намират на върха на класацията, няма разместване, а разликата в минималния бал на първо и второ класиране е в няколко точки.

Източник: monitor.bg