Ученици

42% от петокласниците не знаят нищо за Африка

Един от всеки трима петокласници не е усвоило новата учебна програма по география. Цели 42% пък не са научили нищо за континента Африка, който заедно с Антрактида влезе като нов компонент от програмата през миналата учебна година. Това сочат резултатите от извънредната миниматура за учениците в пети клас, която се проведе дни преди края на настоящата учебна година, съобщава в. „Сега“.

Във външното оценяване по география са участвали 5761 ученици т.е. 9% от всички петокласници. В матурата е имало 25 въпроса, на 7 от които е трябвало да се отговори с текст, т.е. не са били тестови. Темите – география на Африка и общо географско познание, като за Африка въпросите са били 10, а останалите са за общото познание.

Пример за задача що се отнася до Африка е къде на континента годишно има най-големи валежи – по крайбрежието на Средиземно море, в планините на Сахара, в Заирската котловина и по крайбрежието на пустинята Намиб.  В друга задача петокласниците е трябвало да сметнат колко километра ще пропътуват по права линия между две африкански столици, ако разстоянието между тях на географската карта с М 1:20 000 000 е 10 см. Посочените възможности са били – 200 000 километра, 20 000 км, 2000 км и 200 км.

Средният постигнат резултат от учениците е бил 15.6 точки от максимален бал 25. От МОН обясняват, че целта на външното оценяване по география е била да се види каква е постижимостта на усвояване на учебния материал от петокласниците като цяло, а не на отделния ученик. По тази причина не е предвидена скала за оценяване на постиженията на учениците с оценки от 2 до 6. Това означава, че за успешно преминат тест се смята този, при който ученикът се е справил с поне 50% от въпросите. А резултатът гласи, че средният брой точки (12.5) е достигнат от 71% от учениците. 58% от учениците, участвали във външното оценяване по география и икономика, са се справили със субтест Африка.

Това би трябвало да означава, че 42% от тях не са се справили, т.е. са получили под 12.5 точки и не са научили почти нищо за Африка. Малко по-висока е средната успеваемост на въпросите за общо географско познание – тук 64.86% от учениците са се справили с този субтест, т.е. 35% от тях не са се справили. Учениците са се затруднили най-вече при обясняването на факторите и елементите на африканския климат, както и при групирането на държавите по географското им разположение, посочват от МОН. От Министерството на образованието (МОН) гледат оптимистично на нещата. Според тяхното заключение 7 от 10 петокласници са успели да прескочат поставения праг на минимално знание, а експертите казват, че „макар и в различна степен очакваните резултати от новата учебна програма по география и икономика са постигнати от учениците”.

През миналата учебна година в програмата по география влязоха темите Африка и Антарктида. Те бяха прибавени към темите за Земята като планета, природата, обществото и стопанството на регионално и глобално ниво. Тогава обаче не бяха издадени нови учебници заради липсата на време такива да бъдат подготвени. Сега оценяването показва и как учениците са успели да усвоят материала без учебници – извън поставената на първо място цел за показване на знание.

Източник: actualno.com