Учители

4155 са се обучавали по програма “Развитие на педагогическите кадри“

По програма „Развитие на педагогическите кадри“ са проведени обучения за повишанване квалификацията на педагогическите кадри – директори, помощник-директори, учители и педагогически специалисти – общо 35 обучения с 4155 участника.

Това показва Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година.

Проведено и представено е Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на ЕС и други страни. Проведено е анкетно проучване на очакванията за „подкрепяща среда“ сред практикуващите педагози до 35 г.

По програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“  са утвърдени  44 проекта за създаване на достъпна архитектурна среда в държавни училища.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук