4155 са се обучавали по програма ”Развитие на педагогическите кадри”

4155 са се обучавали по програма ”Развитие на педагогическите кадри”

По програма “Развитие на педагогическите кадри” са проведени обучения за повишанване квалификацията на педагогическите кадри – директори, помощник-директори, учители и педагогически специалисти – общо 35 обучения с 4155 участника.

Това показва Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година.

Проведено и представено е Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Република България, в държавите членки на ЕС и други страни. Проведено е анкетно проучване на очакванията за “подкрепяща среда” сред практикуващите педагози до 35 г.

По програма “Създаване на достъпна архитектурна среда”  са утвърдени  44 проекта за създаване на достъпна архитектурна среда в държавни училища.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук

Коментари във Facebook