Училища

4117 регистрирани случая на агресия в училище!

Министерството на образованието и науката е назначило тематични  проверки по прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в три области на страната – София, Разград и Търговище.

Планирано е обучение на училищни психолози по същия механизъм. По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, изпълняван от МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“, са обучени над 11 000 учители по методика за работа в рискови ситуации и превенция на агресията.  Подготвя се и Наредба за ограничаване достъпа до наркотични вещества.

Министър Танев показа как изглежда насилието в цифри като посочи актуални данни, събрани от регионалните инспекторати по образованието, за случаите на насилие в българските училища от началото на учебната година:

Физическа агресия между ученици – 1662 случая;
вербална агресия – 1603 случая,  
неадресирана агресия (вандализъм) – 256 случая;
психологически тормоз – 497 случая;
виртуален тормоз – 51 случая

общо агресията между ученици достига 4117 случая.

Освен тези има и регистрирани случаи на агресия от страна на ученици и родители над учители – 310 случая и агресия от учители или родители над деца – 92 случая.