Ученици

4115 ученици на поправка по БЕЛ през есента

За явяване на задължителния зрелостен изпит по български език и литература на есенната сесия през 2014 г. заявления са подали 4115 младежи. 5530 пък са кандидатите за втория задължителен изпит.

Най-много са предпочели предмета „География и икономика“ – 2572, а 1652-ма са предпочели „Биология и здравно образование“.  

На трето място се нарежда интересът към изпита по „Философски цикъл“ – 694 младежи, а на четвърто – по английски език, за който са подадени 328 заяления.

До 25 август 2014 г. ще бъдат обявени списъците с допуснатите до есенната сесия на държавните зрелостни изпити.

Задължителният изпит по български език и литература е на 28 август 2014 г. от 8:00 часа. Вторият задължителен изпит е на 29 август 2014 г. от 8:00 часа, а третият изпит по желание на ученика по график е в периода от 1 до 5 септември 2014 г.