Институции

400 милиона лева повече за образование в бюджета за 2019 година

С 400 милиона лева повече ще са средствата за образование в бюджета за догодина. Най-голяма част от тях ще се използват за гимназиалния курс.

От догодина се увеличават с 40 милиона лева и средствата за висшето образование и издръжката на студентите. Парите обаче няма да се раздават на брой студентите.

Предвижда се в парламента да бъдат внесени промени в закона за висшето образование и налагането на мораториум, с който да се забрани създаването на нови висши училища.

За специалностите като медицина, където има най-голям отлив на кадри се обмисля, вариант те да са изцяло платени с възможност за кредитиране. Студентите обаче ще могат да получават от държавата облекчения при изплащането, срещу което да бъдат задължени да останат да работят в България.

Източник: tvevropa.com