Учители

40 000 учители на допълнителна квалификация

Над 40 000 учители от общо 90 000 в България ще преминат през различни видове обучения във връзка с новата система на преподаване, която ще се въведе от тази учебна година, информира „Труд“.

За целта от оперативна програма „Човешки ресурси“ са отпуснати 75 000 000 лв, които трябва да бъдат похарчени до 2013 г.

Крайната цел на обученията е, да се прекрати практиката на възпроизвеждане на знания. По нея се работи вече над 60 години от нас. Оставянето й в миналото ще накара децата да започнат да мислят върху взетия материал.

С въвеждането на съвременните методики, България може да бъде извадена от срамната статистика на международното оценяване PISA. Според него огромна част от учениците не умеят да анализират прочетеното, както и да използват по най-добрия начин информацията от текстовете.

Първо ще бъдат научени учителите да работят по задачите на PISA. Освен обученията на педагозите ще има и засилени проверки в часовете по математика, като инспекторите ще следят дали те се провеждат по новата методика, споделя пред изданието зам.-министър Милена Дамянова.