Мнения

40% нови знания и 60% обобщения и практика според новите планове по история

Едно от нововъведенията в новите учебни програми по история и цивилизации е фиксирането на разпределението на времето – 60 процента за нови знания и 40 процента за обобщения, упражнения и практическа дейност.

Експертите от Министерството на образованието и науката посочват, че тези 40% ще бъдат решение на учителите как да ги разпределят в зависимост от учениците си. За тези училища или паралелки, където учениците са много бързи, това ще е време за проекти, но там, където има проблеми – това ще е време за преговор и затвърждаване на знания. Новите понятия са съобразени с възрастовите особености на учениците.

Още един нов момент в учебните програми ще бъдат разписаните дейности във и извън класната стая – ролеви игри, мултимедийни презентации, хронологични таблици, работа в екип, посещения на музейни сбирки от национално и регионално значение – неща, които в момента се практикуват в много училища, но сега ще станат стандарт навсякъде.

Програмите са съобразени така, че да създадат вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Програмата по история за шести клас има  съвпадения с програмите по български език и литература, география, музика, изобразително изкуство и информационните технологии, обясниха експертите.