Мнения

40 години Национален музей на образованието

Изложбата „И ний сме дали нещо на света“ проследява живота, делото и дейността на светите братя Кирил и Методий. Тя е част от събитията, посветени на 40 – годишнината от създаването на Националния музей на образованието.

Националният музей на образованието е научно-информационно звено в системата на Министерството на образованието и науката и е единственият институт, който издирва, съхранява, изучава и популяризира културни ценности, свързани с образователното дело в България.

Създаден е през 1974 година и се помещава в обявената за паметник на културата историческа сграда на Априловската гимназия в Габрово. Експозицията на музея проследява историческия път на образованието в България от създаването на писмеността (IX век) до наши дни.

Във фонда на музея се съхраняват над 200 000 културни ценности от X век насам – документи, снимки, веществени материали, реализирана е възстановка на килийно училище, на детска градина от края на XIX век, на първото новобългарско училище и всичко това го прави уникален и единствен в Европа.

От обновената електронна страница на Националния музей на образованието – http://www.nmogabrovo.com/, може да се открие подробна информация за делото и програмата на музея.