Мнения

4 млн. лв. за модернизиране на професионалното образование

МОМН предоставя 4 млн. лв. за модернизиране професионалното образование. Средствата се отпускат по национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

 
Програмата цели:
  • обновяване на оборудването в училищата с паралелки за придобиване на професионална квалификация;
  • практическо обучение в реална работна среда и създаване на пряка връзка между ученик и работодател.
 

Училищата е необходимо да имат сключен договор с работодател, който да осигури:

  • съфинансиране или машини и оборудване в размер на не по-малко от 10% от общата сума и не по-малко от 10 000 лв.;
  • практическо обучение на учениците при него.
 

Максималната стойност на един проект е 200 000 лв. Програмата цели обхващане на 40 училища.

 

Подробности за програмата може да бъдат прочетени в секцията „Програми и проекти” в сайта на МОМН: http://mon.bg/left_menu/projects/.