Ученици

39 проекта за учебници за І и V клас бяха одобрени на първи етап

39 проекта за учебници и учебни комплекти за I клас и 72 за V клас бяха одобрени на първи етап от комисията за оценяване към Министерство на образованието и науката. За I клас бяха внесени общо 51 проекта, а за V клас – 88. Издателствата, чиито проекти не съответстват на държавния стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, могат да подадат възражение за проверка на реда на оценяването.

Учебници и учебни комплекти, получили положителна оценка от комисията, преминават на втори етап от процедурата за оценяване. Те ще бъдат изпратени на учителите в страната, които преподават в начален и прогимназиален етап. До 23 януари 2017 г. преподавателите ще трябва да прочетат проектите и да дадат положителна или отрицателна оценка. На 15 септември 2017 г. учениците от I и V клас вече ще учат по одобрените нови учебници.

Зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов обясни, че новите учебници трябва да са с олекотено съдържание, съвременен графичен дизайн и да съответстват на възрастта на учениците. Той добави, че учебниците ще продължат да са безплатни, а тяхната себестойност няма да е по-висока от тази на сегашните. Към повечето от тях ще има и електронен вариант.

Списък на проектите, които преминават към втори етап на оценяване, може да видите в сайта на МОН.

Източник: МОН