Ученици

37 000 семейства на първокласници са получили еднократна помощ

Към края на септември 37 000 семейства на първокласници са получили еднократна помощ от 250 лева за 38 419 деца, съобщиха от Агенцията по социално подпомагане. Подадените заявления за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г., са 42 441. Отказите са 603, а 4208 заявления са в процес на обработка.

Срокът за подаване на молби за еднократна целева помощ за първокласници изтича на 15 октомври. Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ след записване на детето в първи клас. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. 

Източник: actualno.com