Ученици

3684 се явиха на есенната сесия на държавните зрелостни изпити

На първия задължителен държавен зрелостен изпит, сесия август-септември 2016 г., се явиха 3684. Матурите се проведоха в 175 училища. 

Аргументативен текст или есе на тема „Любовта и омразата в стихотворението „Към брата си“ от Христо Ботев“ бе 41-ви въпрос (трети модул) на държавния зрелостен изпит по български език и литература. По този въпрос зрелостниците имаха възможност да пишат 2 астрономически часа. 

Верните отговори на матурата по БЕЛ може да намерите в сайта на МОН. 

По време на държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани 5 работи. За ползване на мобилна техника по време на изпита са анулирани 4 работи в областите Бургас, Варна, Пловдив и Хасково. В област Кюстендил е анулирана 1 работа поради отказ на зрелостник да се върне в изпитната зала и да си предаде писмената работа.

Източник: МОН