Учители

360 000 ученици ще оценяват учителите си

Около 1 млн. лв ще струва въвеждането на новия модел на инспектиране в училищата, пише „Труд“. Проектът е част от опитите на МОН а въведе нов ред в класните стаи и преди всичко да се контролира качеството на обучението.

Проектът стартира тази учебна година и трябва да приключи през април на следващата. В него ще участват 360 000 ученици от 15 области. Те ще дават мнения за учителите посредством попълване на анкетни карти.

В същото време инспектори ще влизат в училищата за от три до пет дни и ще съблюдават ежедневната работа. Те ще пишат оценки от 0 до 5 на база видяното в тях. Школата, които се провалят при проверката, ще имат срок от 6 месеца до 1 година да се поправят.

Тези, които обаче получат отлична оценка – пет години ще бъдат освободени от нова проверка.

Инспекторите няма да мерят по едни и същи показатели всички училища, предвижда проектът. Идеята е всяко училище, независимо къде се намира да бъде оценено според особеностите. Но да гарантира, че в него се дава качествено образование.

Инспекторът ще е длъжен да присъства минимум на два урока на даден преподавател.

У нас в момента няма система за инспектиране на училищата. Проверката се изчерпва с преглеждане на училищната документация, което доста често е повод за наказания на директорите.

Резултатите от проверката ще се използват за определяне и на финансите на училището. министърът на образованието проф. Анелия Клисарова вече обяви, че ще разработи механизъм добрите училища да получават и допълнително финансиране.