Училища

36 училища са били закрити тази година

36 училища, от които 34 общински и две държавни са били закрити тази година, като броят на всички с тази съдба в последните седем години е 760. Това съобщава всекидневникът „Сега“, като цитира данни на образователното министерство.

В сравнение с миналата година увеличението е три пъти. Тогава са били затворени 11 учебни заведения.

Фактор номер едно е намаляването на броя на учениците. Затварянето става по мотивирано предложение на кметовете на общините.

От 2005 г. досега затворените или преобразуваните училища са 760. Преобладаващата част от тях са общински учебни заведения – 657.

Най-голям е бил броят им през 2008 г – 324, от които 300 общински. Тогава в общините бяха преведени над 60 млн. лв по програмата за оптимизация на училищната мрежа. Други над 16 млн. лв отидоха за обезщетения на 8822 педагози.

С въвеждане на целодневното обучение обаче част от тях започват да се връщат в системата, отбелязват от МОМН.

За календарната 2012 г. за оптимизация на училищната мрежа са отделени 17.1 млн. лв. Те се изразходват по три модула – за оптимизиране на училищната мрежа, за рационализиране на мрежата от професионални училища и за оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

До 225 000 лв. се отпускат за закрито или преобразувано училище с над 60 записани ученици, обучавани през учебната 2011/2012 г. За малки школа с до 59 възпитаници държавата отпуска на принципала 135 000 лв.

Средствата са предвидени за ремонти на средищни училища, осигуряване на столово хранене за децата от закритите училища и за обезщетения на съкратения персонал, четем още в „Сега“.