Ученици

350 хил. евро за подпомагане на обучението на роми

По пилотния проект за подпомагане на обучението на деца от ромски произход министерството на образованието се включва с изключително малка сума. Хубавото е, че Ромският образователен фонд, който действа в страни като Македония, Словения, Словакия, за първа година отделя средства от бюджета си, за да подпомогне определящите се като роми в България, каза заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

По думите му, сумата, която са отделили, е около 350 хил. евро. Министерството на образованието и науката трябва да дофинансира тази сума, за да бъдат обхванати повече ученици. Около 700 ще вземат стипендии. Това са деца, които са завършили основно образование, като едно от важните условия е успехът им да бъде над добър (3,50). Такъв успех за тях е много добро постижение и не може да се съпостави с успеха на учениците от елитните гимназии, където децата имат отлични знания. Не бива да се забравя, че това са деца, чийто майчин език не е български, и те са положили много усилия, за да овладеят както българския език и са станали грамотни, така и да продължат своето образование. Задържането на децата в българското училище е голям проблем сред тази група, подчерта Стаматов.

Когато достигнат осми клас, голяма част от тях отпадат и това ги прави потенциално безработни. За миналата година отпадналите деца от 5-и до 8-и клас са 2080. Това е проблем за обществото ни, защото неграмотният човек води след себе си много опасности за непознаване на правата, задълженията си, както и за противообществени прояви. Решението за подкрепа на деца от ромските общности не се приема еднозначно, а това всъщност е положителен момент. Малко са образователните фондове, които инвестират в подобряване на образованието на тези деца. Колкото повече се инвестира в тях от неправителствени организации, толкова по-добре, каза още Стаматов.

Източник: МОН