350 хил. евро за подпомагане на обучението на роми

350 хил. евро за подпомагане на обучението на роми

По пилотния проект за подпомагане на обучението на деца от ромски произход министерството на образованието се включва с изключително малка сума. Хубавото е, че Ромският образователен фонд, който действа в страни като Македония, Словения, Словакия, за първа година отделя средства от бюджета си, за да подпомогне определящите се като роми в България, каза заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

По думите му, сумата, която са отделили, е около 350 хил. евро. Министерството на образованието и науката трябва да дофинансира тази сума, за да бъдат обхванати повече ученици. Около 700 ще вземат стипендии. Това са деца, които са завършили основно образование, като едно от важните условия е успехът им да бъде над добър (3,50). Такъв успех за тях е много добро постижение и не може да се съпостави с успеха на учениците от елитните гимназии, където децата имат отлични знания. Не бива да се забравя, че това са деца, чийто майчин език не е български, и те са положили много усилия, за да овладеят както българския език и са станали грамотни, така и да продължат своето образование. Задържането на децата в българското училище е голям проблем сред тази група, подчерта Стаматов.

Когато достигнат осми клас, голяма част от тях отпадат и това ги прави потенциално безработни. За миналата година отпадналите деца от 5-и до 8-и клас са 2080. Това е проблем за обществото ни, защото неграмотният човек води след себе си много опасности за непознаване на правата, задълженията си, както и за противообществени прояви. Решението за подкрепа на деца от ромските общности не се приема еднозначно, а това всъщност е положителен момент. Малко са образователните фондове, които инвестират в подобряване на образованието на тези деца. Колкото повече се инвестира в тях от неправителствени организации, толкова по-добре, каза още Стаматов.

Източник: МОН

Коментари във Facebook