Ученици

3438 деца до четвърти клас ще се включат в проекта “Научи се да плуваш“

Общо 3438 ученици от първи до четвърти клас бъдат включени в проекта на Министерството на младежта и спорта „Научи се да плуваш“ за 2014 г.

Днес стана ясно, че министърът спорта проф. Мариана Георгиева одобри 29 проекта на спортни клубове от 12 населени места в страната, кандидатствали по програмата.

Одобрените проекти ще бъдат финансирани от ММС със средства в размер общо на 355 000 лева.

Заниманията ще се провеждат под ръководството на 88 спортни специалисти и треньори на 20 басейна.

Целта на програмата „Научи се да плуваш“ е начално обучение по плуване на деца с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за бъдещи системни занимания с водни спортове.

Очакваните резултати от реализирането на програмата „Научи се да плуваш“ са придобиването на първоначални знания за спазване на правила за безопасност при къпане и плуване, самопомощ и помощ при инциденти във водата.

Информацията за одобрените проекти на спортните клубове може да се намери в сайта на ММС.