Мнения

34 анулирани работи на днешната матура по БЕЛ

МОН даде подробна информация за проведения днес Държавен зрелостен изпит по български език и литература. Завършващият випуск е 58 745 ученици, от тях са се явили 52 886 ученици, което е 91,72 % от учениците в 12-ти клас.

При провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани 34 работи, от които 18 за преписване и 16 за ползване на мобилна техника по време на изпита. Най-много анулирани работи има в област Кърджали – общо 15 – 4 за преписване и 11 за ползване на мобилна техника. В София-град са анулирани общо 5 – 2 за преписване и 3 за ползване на мобилна техника, в област Русе – 3 за преписване, в област Пловдив и Софийска област по 2 за преписване.

В резултат на видеонаблюдението са установени нарушения на квестор извън изпитна зала, за което ще му бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

В СОУ „Христо Смирненски“, град Септември, след началото на ДЗИ, поради авария,  електрозахранването е спряно. Със съдействието на кмета на община Септември  и след намесата на авариен екип, в рамките на 30 минути, повредата е отстранена и елзахранването е възстановено.

По време на изпита в периода от 8:20 до 8:48 часа в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Пловдив, е имало срив във видеонаблюдението, който е отстранен от фирмата, поддържаща камерите.

Министерство на образованието и науката благодари на компетентните органи за помощта и съдействието за нормалното протичане на изпитите.