Учители

32 посегателства над учители, отчетоха в Добрич

От началото на учебната година досега в Добрич са регистрирани осем случая на насилие, извършено от учител или родител спрямо ученик, като с два от тях се занимава Детска педагогическа стая, а с другите – местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

32 са установените случаи на насилие от ученик или родител над учител, като основно се касае за вербално насилие, няма физическа агресия, пише „Стандарт“.

Най-много са случаите на агресия между самите ученици – 183 броя, като при 60 от тях е установено, че има физическа агресия между децата. Почти толкова на брой – 55, са случаите на вербална агресия, а в 11 има установен психически тормоз.

От образователния инспекторат заявяват, че за първи път се обобщава такава информация, но тенденцията, макар и без база за сравнение, е че агресията в училище се увеличава.