Учители

3,2% от кандидатите за директори на училища не са издържали теста

Само 3,2% от кандидатите за директори на училища не са издържали теста. Според комисията, оценявала работите, това говори за добра подготовка на участвалите в изпита.

Учителите имаха 70 минути, за да отговорят на 50 въпроса, свързани с решенията, които ще трябва да вземат като директори. Голяма част от въпросите бяха свързани с новите моменти, които произтичат от влизащия в сила на 1 август нов Закон за предучилищното и училищно образование.

Преди изпита МОН информира учителите по кои нормативни актове ще бъдат подготвени въпросите и за теста, и за интервюто.

Тестът за изпита бе генериран в МОН, като от три варианта бе избран вариант 1. При всички мерки за сигурност срещу изтичане на информацията часове преди изпита тестът бе разпечатан и изпратен в четирите центъра, където бе първият етап от изпита – София, Плевен, Шумен и Хасково. Комисиите съобщават, че навсякъде са спазени всички инструкции за провеждане на изпита и няма декласирани заради опити за преписване или използване на мобилни телефони.

Източник: МОН