Мнения

32 млн. е “жизненият минимум“ за висшето образование

България изостава значително в изграждането на икономика и общество на знанието, a причина за това са недостатъчните инвестиции в образованието“, заяви по време на отбелязването на 10-годишнината на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ лидерът му доц. д-р инж. Лиляна Вълчева.

Изказаното е един от изводите в приетия от синдиката Заключителен документ за висшето образование и наука.

Според Вълчева за новоприетите тази година студенти е необходима сума в размер на около 12 млн. лв, а „жизненият минимум“ за системата на висшето образование е 32 млн. лв.

Тя обяви и основния проблем пред висшето образование – ниските доходи, които карат младите учени да търсят по-високоплатена работа.

Според стратегията на Европейския съюз за растеж „Европа 2020“ една от основните цели е до 2020 година инвестициите в научно-изследователска дейност да са в размер от 3% от БВП на ЕС. У нас за наука се отделят едва 0.35% от БВП

Относно системата на висшето образование синдикатът предлага „Създаването на самостоятелно Министерство на висшето образование, науката и технологиите„, стана ясно на събитието.