Мнения

316 млн. лева са договорени по ОП НОИР

По Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са договорени общо 316 милиона лева с изключение на първата ос по програмата, която е за инвестиции в научната инфраструктура. Това беше съобщено на пресконференция на замeстник-министъра на образованието и науката Красимир Киряков и Цветана Герджикова – директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН.

Програмата разполага с 1,37 милиарда лева до 2020 г., каза Герджикова. Тя обясни, че приоритетната ос 1 е за инвестиции в научните изследвания и в технологичното развитие като за тях са предвидени 560 милиона лева за целия програмен период. Двете отворени процедури, за които са набират проектни предложения, са на обща стойност 360 милиона лева, от тях 200 милиона лева са предвидени за изграждането на центрове за върхови постижения, а 150 милиона лева – за центрове за компетентност.

Втората приоритетна ос е с бюджет от 504 милиона лева. С тези средства ще се финансират проекти в предучилищното, училищното, висшето и професионалното образование, както и инициативи за учене през целия живот, уточни Цветана Герджикова.

Тя съобщи още, че третата приоритетна ос по ОП НОИР е с бюджет от 252 милиона лева като с тези средства ще се финансират проекти за образователна среда за активно социално приобщаване на маргинализирани групи.

По първата ос на програмата през 2017 г. предстоят процедури на стойност 160 милиона лева, по втората ос ще има процедури за около 20 милиона лева, а по третата ос – за 101,5 милиона лева.

Зам.-министър Киряков напомни, че срокът за подаване на документи за научните центрове изтича в 19 часа в понеделник, 23 януари. Приемат се документи за 4 центъра за върхови постижения и за осем по компетентност. По думите му традиционно проекти се подават в последната седмица и часове, още повече когато са толкова тежки, но все пак призова кандидатите да не чакат до последния момент.

Киряков беше категоричен, че няма да се удължава срокът за подаване на проектни предложения за научните центрове. За да стане това трябва да е имало промени в законодателството или в насоките за кандидатстване, а такива няма. Киряков допълни, че кандидатите са имали 5 месеца за кандидатстване, като стандартният срок е 3 месеца. По думите му по-голяма част от научните колективи в страната са готови.

По ОС 1 е важно да се придържаме към сроковете – там инвестициите са много големи и заради правилото n+3 трябва да се договорят до края на годината, посочи зам.-министърът и допълни, че служебният кабинет трябва да запази темпото, постигнато от сегашния екип в министерството, който успя да навакса забавянията по Оперативната програма.

По отношение на предварителните условия Киряков посочи, че до края на месеца МОН ще бъде готово с искания от Европейската комисия анализ на научната инфраструктура в страната, обхващаща близо 300 обекта. През февруари ще приключи и решението кои обекти от пътната карта на научната инфраструктура отговарят на Интегрираната стратегия за интелигентен растеж и могат да получават европейско финансиране и кои имат своето социално значение и трябва да бъдат финансирани от бюджета.

Източник: МОН