Ученици

30,8% от зрелостниците са на най-ниските нива на знания по математика

Според анализаторите учениците от първо и второ ниво демонстрират елементарни математически умения.

Учениците, които попадат във второ ниво, са 30,8% от участвалите в изследването на нивото на зрелостниците по математика, което се проведе през януари. Те са получили между 8 и 14 точки.

С най-нисък резултат са 10% от дванадесетокласните от първо ниво с резултати от 0 до 7 точки.

Една трета от тях умеят да решават задачи за квадратно уравнение и да работят с корени (без да ги сравняват). Близко до долния праг за покриване на изискванията са резултатите в областта на статистиката и вероятностите.

Резултатите на тези ученици по компетентност, математическа комуникация и аргументация са под 10%.

Още по темата