Институции

3000 студенти на СУ ще взимат стипендии

За летния семестър на учебната година стипендии за успех ще се изплащат на 3000 студенти в Софийския университет. Броят и размерите на стипендиите са утвърдени от ректората на СУ по предложение на Студентския съвет и съгласувано с Комисията по стипендиите.

Стипендии за успех ще се изплащат на 3000 студенти, с 800 студенти повече от зимния семестър на учебната година. Размерите им са запазени спрямо тези през зимния семестър, съобщи пресцентърът на висшето училище.

1050 стипендии от общо 3000 са за студентите, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование. Те имат право да получават едновременно общата стипендия по успех и специалната стипендия по успех за обучение в специалности от приоритетните професионални направления. За двете стипендии се кандидатства с отделни заявления.

Размерът на месечната стипендия за пълни отличници е в максимално допустимия размер по постановление 90 на Министерския съвет е 150 лева. В Софийския университет няма да се изплащат стипендии в минимално определената в постановлението граница от 70 лева. За студенти с успех под 5.00 размерът на стипендията по успех е половината от тази за пълни отличници – 75 лева.

Предвижда се през летния семестър на учебната 2017/2018 година да бъдат отпуснати и 150 стипендии по 70 лева месечно на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художествено-творческата дейност.

Видът на документите за кандидатстване, сроковете за подаването им и критериите за получаване на стипендиите ще се определят от Комисията по стипендии, награди и помощи по предложение на Студентския съвет и ще бъдат утвърдени от ректора на Софийския университет до края на април 2018 г.

Източник: dnes.dir.bg