Ученици

300 000 лв за стипендии за даровити деца

Министерският съвет одобри допълнителни 297 405 лева по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински, държавни и частни училища. Средствата са предназначени за изплащане на стипендии на 306 талантливи ученици от цялата страна, представили се успешно на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

228 960 лева се предоставят на 42 общини. С тях ще бъдат осигурени стипендии за 230 ученици от общински и частни училища.

Стипендии ще получат и 74 ученици от държавни училища, за което се прехвърлят 68 445 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 2 430 лв., в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ с двама стипендианти.