Училища

30 СОУ “Братя Миладинови“ демонстрира в открит урок ефективността на образователния модел “преносим компютър за всеки ученик“

Пилотният проект „Креативна класна стая“ е разработен на Windows устройства от Центъра за творческо обучение и ще бъде демонстриран на конференцията „Образователни политики в 21 век“, която ще се проведе между 12 и 14 март 2014 г. в Интер Експо Център, София

Днес в 30 СОУ „Братя Миладинови“ в София се проведе открит урок, който демонстрира ефективността на образователния модел „преносим компютър за всеки ученик“. Откритият урок е част от училищната стратегия за въвеждане на информационните технологии в образователно-възпитателния процес и от пилотния проект на Центъра за творческо обучение „Креативна класна стая“, базиран на Windows устройства. Министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова и Иван Иванов, директор ИКТ в Министерство на образованието и науката, присъстваха на събитието.

По време на урока ученици и учители демонстрираха използването на ИКТ в обучението по различни учебни предмети – български език, математика, английски език, физика, изобразително изкуство, информатика. Занятието е подготвено от екип от 4-ма учители и училищното ръководство на 30 СОУ, и показа как съвременните технологии мотивират учениците за по-качествено изпълнение на поставените задачи и усъвършенстване на знанията и уменията. Учителите поставяха задачите чрез софтуер за управление на класната стая и интерактивни дъски, а учениците използваха лаптоп-таблети Clasmate PC и модерни Windows 8.1 таблети.

„Имаме 12 лаптоп-таблети Classmate PC, които закупихме преди 4 години и са с операционна система Windows 7, като имаме идея да надградим паметта, за да работят по-бързо. Преди няколко дни закупихме и нови Asus устройства с Windows 8.1. С тях децата се срещат за първи път и макар че се упражняват отскоро с най-новата версия на операционната система, много бързо се ориентират. Новият графичен интерфейс е много по-бърз и интуитивен отколкото при Windows 7 и децата се справят отлично. Освен това използваме и софтуер за управление на класната стая. Като цяло техниката се държи добре и се свързва лесно към всеки един проектор, а ние работим без проблеми“ споделя Полина Ангелова, заместник-директор и ръководител компютърен кабинет в 30 СОУ „Братя Миладинови“.

„Windows базираните устройства в момента са единствената опция. Важно е да са съобразени с възрастта на учениците, а Windows устройствата предлагат най-различни такива възможности. Има с тъч, тъч и клавиатура. Интерфейсът на Windows 8 и Windows 8.1 е нов, но само след 5 минути работа с тях можеш да получиш много по-ефективни резултати от упражненията в класната стая, което е изключително важно. Смятам, че приложението им във всяка класна стая, във всяко училище е адекватно и може да стане за минути. Всеки учител и директор може да изпробва „Креативната класна стая“ по време на конференцията Образователни политики в XXI век, която ще се проведе между 12 и 14 март 2014 г. в Интер Експо Център в София, както и да се свърже с нашия екип за повече информация“, казва Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение.

В 30 СОУ се залага на използването на преносими компютри, както за учителите, така и за учениците. Обновяването на технологичната база и обучението на учителите в училището се осъществява в партньорство с Център за творческо обучение. Вече 3та учебна година в 30 СОУ функционира електронен дневник, а в управлението на училището се използват специализиран софтуер за база данни. Осигуряването на безплатен електронен достъп на ученици и учители до електронни книги, справочна литература и други спомагателни материали, дигитализиране на училищната библиотека, са следващи стъпки за повишишаване качеството на образователния процес в училището.

„Това, което видяхме днес ми дава надежда, че в България има образование, прекрасни ученици и учители. Аз бях възхитена от вашата работа“, сподели министър Клисарова.

„Много е важно информационните технологии да навлезнат в образованието. Това е начин то да бъде интересно, учениците да научават много и да идват на училище с желание. Ако ние успеем със стратегията за ИКТ в образованието и тя бъде въведена във всяко училище в България, то това ще бъде нашето голямо постижение. Надявам се, че положителната практика и опит на 30 СОУ ще бъдат разпространени в бъдеще. За 2014 – 2015 г. са заделени 15 млн. лева за стратегията на МОН „ИТ в образованието“ и се надявам, че за начало те ще бъдат достатъчни за изпълнението на тази национална платформа и за осъществяване на връзката между инспекторат, училище и министерство“, заяви проф. д-р Клисарова. В знак на благодарност за положените усилия от страна на учениците в 30 СОУ „Братя Миладинови“, тя подари на училището образователен софтуер Jumpido и мултимедиен проектор.

„Искаме да сме сигурни, че най-ценният ни ресурс – младите хора – ще получат необходимото образование и обучение за общество, в което всеки има равни възможности. Ето защо, Microsoft подпомага българското образование в дългосрочен план и през последните 10 години компанията е инвестирала над 2 млн. щатски долара чрез програмата си „Партньори в познанието“ и други съпътстващи инициативи, част от глобалния ни проект Microsoft YouthSpark”, каза Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Microsoft YouthSparkима за цел да създаде възможности за образование, заетост и предприемачество за 300 милиона младежи в 100 страни по света и включва редица инициативи. Сред най-активните и популярни в България са:Imagine Cup, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark и Партньори в познанието. През 2013 г., като част от YouthSpark,компанията връчи 27 гранта на неправителствени организации в Европа, сред които и българското Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“за проекта им „Кариера в ИТ“.

* „Креативна класна стая“ и „Creative Classroom” са запазени марки на Център за творческо обучение.