Мнения

3 програми по история, география и биология в 7 кл.

Общата средновековна история, Географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са седми клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Компенсацията на учебното съдържание по предметите се налага заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нова образователна структура и въвеждането на нови учебни програми.

Обучението по тези теми ще е по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в който се изучава съответното учебно съдържание.

Източник: dnes.bg