Ученици

3 години уседналост за прием в първи клас в София

Столичният общински съвет прие новата наредба за прием на ученици в първи клас, а основният критерий е уседналост. С предимство са деца, чиито семейства са живели повече от три години в района прилежащ към училището. Следват ги семейства, живели от една до три години по този критерий и които са променили адреса си през последната година.

Като допълнителни критерии за прием с най-много – 22 точки са за децата, чиито братя и сестри учат в желаното училище. Получават точки и децата с починали родители, с трайни увреждания и завършили подготвителна група в училището.

Зам.-кметът на Столична община по културни въпроси Тодор Чобанов коментира пред медиите, че актуализираната системата за прием в детските градини и училища ще е по-добра в сравнение с миналогодишната, тъй като поставя акцент именно върху уседналостта – кандидатстването по постоянен адрес.

Чобанов увери, че по този начин не се губят точки и при т.нар квартална мобилност, когато семейства наемат различни жилища в един и същи квартал. Той каза още, че това е в интерес на кандидатстващите, което им позволява да не се нарушат правата на децата. Той добави, че засега няма промени в точките за прием – остава водещият принцип за уседналост на годините за първа група до една година и под една година.

„Важното в случая е, че се намери отговор за многодетните семейства, които получиха голям бонус (от две на пет точки) при записано първо дете, а второто дете да се класира при първото“ , обясни Тодор Чобанов.

Припомняме, в края на юли миналата година, Министерството на образованието и науката – МОН публикува проект на наредба с нови правила за прием в първи клас. Проектът бе публикуван на сайта на ведомството, като 3 години уседналост дават най-голям шанс за прием в първи клас.

За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработиха система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

Източник: news.bg