Училища

290 иновативни училища през следващата учебна година

Правителството одобри 290 учебни заведения, които да бъдат вписани в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. Те са разположение в 103 населени места в 90 общини и 28 области.

Проекти за иновации на училищата, насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани конкретни етапи на напредък и резултати, които подлежат на мониторинг. В проектите, с които са кандидатствали училищата, са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Източник: monitor.bg