Ученици

29 лв. рекет за получаване на ученическия бележник

В края на учебната година в училищата масово се събират пари за организиране на оригинални мероприятия, които да отбележат завършването подобаващо. Родители обаче се оплакват, че буквално ги рекетират и никой не ги пита имат ли финансова възможност и какво е тяхното мнение.

Две деца от трети клас ще получат бележниците си и ще учат цял ден за назидание, докато съучениците им празнуват завършването на учебната година в хижа „Алеко”. Причината за това е, че училището организира екскурзия, без да попита родителите дали са съгласни и дали имат финансовата възможност да изпратят децата си. Майката на едното дете е възмутена от този факт, като според нея причината училището да се спре на тази екскурзия е фактът, че миналата година фирмата, която организира празника, е направила дарение на школото.

„Проблемът е, че за да си получи удостоверението за завършен трети клас детето ми тържествено (доколкото намирането на удостоверенията като съкровище може да бъде тържествено, разбира се) и заедно със съучениците си, това ще се случи на Витоша, за което аз съм заставена да заплатя 29 лв.,без никой да е обсъдил с родителите на децата дали приемат идеята или не“, обясни майката.

Освен тази сума родители трябва да отделят и за обяд и джобни, като някой може да няма финансовата възможност и да се наложи да лиши детето си да получи тържествено удостоверението си. Майката каза още, че е подала запитване до училището за въпросната оферта, но все още няма отговор. Междувременно е свикана родителска среща, на която се обяснява, че децата ще бъдат събрани за половин час в класната стая, за да им бъдат връчени бележниците. След това обаче тези, които не са заплатили 29-те лева за екскурзията до Витоша, ще останат да изкарат редовен учебен ден, а съучениците им ще се забавляват в планината.

Източник: monitor.bg