Училища

29 гимназии остават „национални“ в разрез със закона

29 средни училища ще продължат да се наричат „национални“, без да отговарят на новите, по-строги условия за получаване на такъв статут. Сред тях са гимназии като природо-математическата, търговско-банковата, финансово-стопанската и др. Всички те ще „съжителстват“ с „истинските“ национални училища, които изпълняват новите критерии – например да обучават поне 20 деца от други области на страната, несъседни на областта, в която се намира школото. Това става ясно от отговор на просветното министерство на запитване на „Сега“ по повод новите правила за този вид школа. Изглежда, става дума за обичайна нашенска практика да се заобикалят прясно приети норми. От статута зависи начинът и размерът на финансирането.

В средата на май т.г. образователното ведомство предложи 6 гимназии в страната да получат статут на училища с национално значение, като предстои те да бъдат одобрени от МС. Това са професионалните гимназии – по ветеринарна медицина в Ловеч, по горско стопанство и дървообработване в Тетевен, по горско стопанство във Велинград, по компютърни технологии и системи в Правец, по ветеринарна медицина в Стара Загора и професионалната техническа гимназия в Разград. Всички те обучават ученици от най-различни части на България и отговарят на основното изискване. Освен това изпълняват и други две задължителни подусловия. Едното е приходящите от други области ученици да са поне 20, а другото – децата да са от най-малко пет различни административни единици и поне 30% от тях да са с постоянна адресна регистрация от други области.

По данни на МОН за изтичащата вече 2016/17 г. има 29 училища, които трябваше да премахнат „национално“ от името си, защото не отговарят на новите критерии, и това трябваше да стане до приемането на решението на МС за обявяване на „новите“ национални училища. С промяна в наредбата от февруари 2017 г. обаче бе направен компромис – те получиха шанса да запазят имената си, с които са известни от години сред обществеността, за неограничено време. Тоест цялото упражнение със затягането на критериите се обезсмисля.

От МОН обясниха, че за известно време двата вида школа ще съществуват паралелно, докато се види как ще работят новият училищен закон и наредбите към него. Възможно е на част от 29-те настоящи „национални“ гимназии да бъдат възложени национални задачи, което също е условие за получаване на национален статут. Според него националната задача се възлага дългосрочно със заповед на министъра на образованието, трябва да е „с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет“. Оказва се, че пак става дума за пари.

Източник: segabg.com