Ученици

267 300 лв за стипендии на даровити деца

АМинистерският съвет одобри 267 300 лева за изплащане на 370 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия.
От тях 167 940 лв. се предоставят по бюджетите на 45 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 259 стипендии за четвъртото тримесечие на 2022 г.
9 450 лева се предоставят за стипендии след издадени 11 заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.
По бюджета на Министерството на образованието и науката са одобрени 89 100 лева за изплащане на 98 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от МОН. Допълнително се одобряват и 810 лв. за Техническия университет в София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ за изплащане на стипендии на двама ученици.

Източник: МОН