Ученици

2668 в област Благоевград завършват седми клас

2668 ученици в Пиринския край завършват седми клас през учебната 2014-2015 г. Според държавния план-прием за следващата учебна година те ще продължат образованието си в 34 профилирани и 19 професионални паралелки, пише „Стандарт“.

Това стана ясно при разглеждане на проекта и утвърждаване на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и специалните училища през учебната 2015/2016 г. в района.

Завършващите осми клас през настоящата учебна година ученици са 1537, те ще продължат сда учат в общо 65 паралелки в училищата в област Благоевград. От учебните заведения в СОУ са 16 профилирани, 14 непрофилирани и 1 професионална паралелки, а в професионални гимназии са 34 паралелки.

Планът предвижда и прием на ученици в шест паралелки в девети клас, в задочна форма на обучение. Средният брой на учениците в клас е 24.