Мнения Учители

26% от родителите уважават повече учителя, 15% са разочаровани

Дистанционното обучение е довело до много по-близък контакт между учителите и родителите.

Всеки втори родител вече по-добре разбира трудностите пред учителя. Като най-голямо предимство на дистанционното обучение семействата посочват това, че децата получават по-голяма подкрепа вкъщи. Най-сериозният недостатък според тях е липсата на социални контакти и дългите часове пред устройствата.

Това показват резултати от допитване на Асоциация „Родители” до семейства на ученици. То е  направено в първите две седмици от прилагането на учене от разстояние – чрез онлайн анкета, в която са се включили 2145 човека.

Всеки втори родител посочва, че в резултат на онлайн обучението много по-активно контактува с учителите на детето си – 1/3 от анкетираните го правят веднъж на ден, а друга 1/3 – между веднъж и три пъти седмично.

50% по-добре осъзнават трудностите, пред които са изправени преподавателите. А  26% вече изпитват по-голямо уважение към гилдията.  Има обаче и 15%, които са разочаровани от нея, след като са имали възможност да видят пряко как се води обучението на децата им.

Тази обратна връзка е много важна за системата, за да не се залитне твърде много в ентусиазъм и да се отчете, че има преподаватели, чиято работа е под нужното ниво, коментират от асоциацията.

Изследването сочи, че 52% от родителите вече са по-наясно с учебния процес. Оценката им за него обаче не е еднозначна. По отношение на нея трябва да се има предвид, че допитването е направено в първите две седмици на дистанционната форма, когато процесите протичаха отчасти хаотично и шоково, като всички се адаптираха в крачка.

Като най-голямо предимство родителите посочват това, че има възможност за по-голяма подкрепа на детето у дома. 42% са доволни, че дистанционното обучение предпазва децата от агресия в училище. Психолозите обаче предупреждават, че създава риск от онлайн тормоз.

Като най-голям недостатък родителите определят липсата на социални контакти на децата – 74% се опасяват как ще им се отрази тази социална изолация. Проблема, който поставят на второ място, е дългото застояване пред екраните. На трето подреждат  своите трудности  – да съчетават работата си с помощ на ученика у дома и да преодоляват технически проблеми с платформите.

Гласовете на родителите трябва да бъдат чути много добре, защото се оказват доста обективни в преценките си, обобщават от Асоциация „Родители” – критични са към системата, но и доста самокритични. Когато критикуват субективните фактори, например, 26%  посочват слаба подготовка на учителите да водят онлайн обучение. Други 26% обаче отчитат, че родителите нямат необходимата подготовка за това.

От една страна 11% не виждат желание у учителите да са в крак с новата ситуация. В същото време 10% от анкетираните посочват, че липсва подкрепа от страна на родителите.

Питат колко често детето говори с някого извън семейството

За да получат обратна връзка от семействата за процесите в условията на дистанционно обучение, някои пловдивски директори също инициираха анонимни онлайн анкети в своята училищна общност. В една от тях семействата  трябва да дадат оценка как върви процесът, като възможните избори съответстват на  шестобалната система: слабо, средно,  добре, много добре, отлично.

Родителите имат възможност да посочат какво харесват и какво не одобряват – начин на преподаване, материали, видео, онлайн упражнения, задачи, подготовка за матури и НВО, подкрепа на деца със СОП, помощ от педагогически съветник, отношение на учителите, възможност да се ползва устройство на училището.

Питат ги също към кого биха се обърнали при проблем – учител, класен, директор, друг преподавател, психолог.

Много важен момент е търсенето на обратна връзка за емоционалното състояние на детето – има ли промяна в мотивацията, физическата активност, отношенията у дома. Родителите трябва да посочат колко често детето контактува с някого извън семейството – от няколко пъти на ден до веднъж месечно.

Източник: marica.bg