Мнения

2500 образователни институции са достигнати чрез ОПРЧР

На годишното информационно събитие на ОПРЧР бе представен напредъкът по ОПРЧР, както и постигнатите резултати в края на седемгодишния програмен период 2007-2013.

„Най-важното са хората – децата, учениците, студентите, преподавателите, които участват в реализацията на програмата, а техният брой надхвърля 600 000 българи“, каза заместник-министър Кръстев.

Той обясни, че Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ достигна до над 2500 образователни институции във всички кътчета на страната и ефектът от европейската солидарност е в новия начин на преподаване, в новата учебна среда, в засиления интерес, най-вече на децата от началния прогимназиален етап.

„Ако за 2014-2015 г. бюджетът по програмите на МОН е 435 млн. лв., то от съвременния социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ сме успели да привлечем над 270 млн. лв. само за последните 11 месеца“, разкри още той.

„Надяваме се, че ще успеем да продължим успешно съвместната си работа и през новия програмен период, за да даваме равни шансове на младите хора в България, за да им осигурим нови и още по-интересни перспективи за тяхното развитие“, каза още Иван Кръстев.