Училища

25 свободни места в гимназиите в Хасково и региона

Страницата на РИО – Хасково публикува информация за незаетите места след третото класиране за прием след седми клас в гимназиите в областта.

Местата са общо 25, като само две от тях са в училища в областния град. Останалите са разпределени между учебни заведения в Димитровград (20)м Харманли (1) и Свиленград (2).

Най-много незаети места – 12 има в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград

Ето и бройките разпределени по училища:
 

Училище

Профил/специалност

Незаети места

1

ФСГ „Атанас Буров“-Хасково

Банково дело с НЕ

1

2

ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“-Хасково

Компютърна техника и технологии с АЕ

1

3

ПМГ „Иван Вазов“-Димитровград

Математика с АЕ

1

 

 

Информатика с АЕ

6

 

 

Информационни технологии с АЕ

5

4

ЕГ „Д-р Иван Богоров“-Димитровград

Английски език с НЕ

3

 

 

Английски език с ИспЕ и И

5

5

СОУ „Неофит Рилски“-Харманли

Информатика с АЕ

1

6

СОУ „Д-р П. Берон“-Свиленград

Информационни технологии с АЕ

2

Заявленията за класиране се подават на 23.07. и 24.07.2012 г. в училището, в което има незаети места. Към заявлението се прилагат оригиналите на Удостоверението за завършен VІІ клас и служебната бележка с резултатите от приемните изпити.