Учители

25 процента от българските учители се квалифицират онлайн

Към 2020 г. всички уроци в училище да се излъчват в Интернет на живо в реално време е желанието на просветния министър Сергей Игнатов. Онлайн уроците не са само улеснение за учениците, но и способ на родителите да научават своевременно докъде са стигнали с материала децата им.

Вече са осигурени 75 млн. лв. за квалификацията и преквалификацията на 42 000 учители от цялата страна. Други 100 млн. лв. пък били заделени за извънкласна дейност на учениците, а за практически стаж на възпитаниците на професионалните училища и студентите  – 90 млн. лв.

Още миналата година са били договорени повече от половин милиард лв. по различни програми и проекти, свързани с образованието. В края на 2011 г. Сергей Игнатов сподели, че намира за задоволително темпото на усвояването им.

В основата на успешното реализиране на проектите обаче са уменията на преподавателите.

Мрежата на учителите новатори teacher.bg е сред най-активните в процеса на обучаване на учителите и с важен принос за тяхната квалификация. От юни 2010 г. до днес сертификати за завършени обучения за получили повече от 11 000 души (25 % от всички в страната), които учат английски, придобиват дигитални умения за работа в интернет среда, подобряват презантационните си умения чрез Powerpoint.