Училища

25 нови професионални паралелки от новата учебна година

Нови специалности ще има в 25 области на страната.

Предложеният държавен план-прием предвижда на национално ниво да бъдат разкрити такива в София, Пловдив и Мадан. На областно ниво изцяло нови специалности ще има в 25 области на страната. Най-много ще бъдат разкрити в Смолян – седем. Сред тях са „Компютърна графика“, професия „Компютърен график“, „Парково строителство и озеленяване“, професия „Техник-озеленител“, Интериорен дизайн“, професия „Дизайнер“  и „Хидрогеология и геотехника“, професия „Техник геолог“. По пет нови специалности ще има в областите София-град, Бургас и Русе. В столицата сред тях са „Електрически машини и апарати“, професия „Електротехник“, „Програмиране на роботи“, професия „Програмист на роботи“ и „Организация и технология на козметичните услуги“, професия „Козметик“.

Във Велико Търново гимназистите за първи път ще могат да изучават как да работят с деца и семейства в риск, а в Бургас – модерни танци. В Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ за първи път ще се изучават специалностите „Театрален кино и телевизионен декор“ и „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“, като втората специалност досега се е изучавала само в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства гр. Пловдив – училище към Министерството на културата.

Гимназистите в професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване в Пловдив ще имат възможност да усвоят тапицерство и декораторство, професия „Техник-технолог в дървообработването“ – дуална система на обучение с разширено изучаване на чужд език. Професионална гимназия „Васил Димитров“ в Мадан предлага обучение по хидрогеология и геотехника, професия „Техник геолог“ – в дневна форма на обучение с разширено изучаване на чужд език.

Източник: МОН