Ученици

2,5 млн. лв. за стипендии за международни състезания

Тази година се отделят около 2,5 млн. лв. за стипендия на ученици, които ни представят на международни състезания, олимпиади и други. С тях се покрива подготовката им, както и разходите им за участие. Има и средства за награден фонд, който е под формата на стипендии за такива ученици. Общото между всички стипендии е, че се дават на завършили основно образование ученици. Основната идея е да се стимулира по-добрата подготовка, както и да се намали отпадането на деца и да се задържат повече време в училище.

Средствата, които се отделят за стипендии, всяка година са с плавно увеличаване, което води след себе си достигане до по-голям брой ученици в страната. Сумите не са малки за един ученик, чиято основна роля е да учи.

Източник: МОН