2,5 млн. лв. за стипендии за международни състезания

2,5 млн. лв. за стипендии за международни състезания

Тази година се отделят около 2,5 млн. лв. за стипендия на ученици, които ни представят на международни състезания, олимпиади и други. С тях се покрива подготовката им, както и разходите им за участие. Има и средства за награден фонд, който е под формата на стипендии за такива ученици. Общото между всички стипендии е, че се дават на завършили основно образование ученици. Основната идея е да се стимулира по-добрата подготовка, както и да се намали отпадането на деца и да се задържат повече време в училище.

Средствата, които се отделят за стипендии, всяка година са с плавно увеличаване, което води след себе си достигане до по-голям брой ученици в страната. Сумите не са малки за един ученик, чиято основна роля е да учи.

Източник: МОН

Коментари във Facebook